Maeba International Tessuti Pronto Moda

Italiano Inglese Russo Spagnolo

Attualmente sei su:

MAEBA IN POLONIA

Projekt “Maeba w Polsce” powstał z naszego pomysłu i chęci umocnienia relacji z krajem , które naszym zdaniem ma jeszcze bardzo dużo dla zaoferowania i pokazania. Jesteśmy zdania, że najlepszą propozycją w celu osiągnięcia naszego celu, będzie stworzenie połączenia pomiędzy naszą firmą i tym wspaniałym państwem.

Kontakt telefoniczny:  0039 0423 949356
                                       Pon od 9 – 12.30 14 – 17
                       śr - czw - piąt od 9 – 12.30

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il progetto “Maeba In Polonia” nasce dalla nostra volontà di rafforzare il più possibile i nostri rapporti con un Paese che secondo noi ha ancora molto da offrire e da mostraci. Abbiamo pensato che la soluzione migliore per il raggiungimento del nostro scopo fosse creare un ponte solido tra la nostra azienda e questo grande Paese.

Contatto telefonico: 0039 0423 949356
                                    Lun: 9 – 12.30 ; 14 – 17
               Mer – Gio – Ven: 9 – 12.30